Mer om eko

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Nyhet 2017-05-11

Ekologiska Lantbrukarna agerar mot nya ekoregler

Visa nyhet
Remissvar till KRAV, 2017-05-02

Remissvar till KRAV om nitrit

Öppna filen
Remissvar till Kommisionen, 2017-04-28

Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy (CAP)

Öppna filen
Remissvar till Jordbruksverket , 2015-12-21

Ekologiska Lantbrukarna om föreskrifter, dec 2015

Ekologiska Lantbrukarna har tagit del av remissen om ändringar i SJVFS 2015:29 förslag till ändrade föreskrifter om uppbundna djur.
Öppna filen
Nyhet 2015-12-15

Fortsatta överläggningar om nya ekoregler

Visa nyhet
Remissvar till Jordbruksverket, 2015-12-14

Ekologiska Lantbrukarna om utsäde, dec 2015

Angående förslag till beslut om undantag från att använda ekologiskt utsäde och vegetativt förökningsmaterial under 2016, ert dnr 4.7.17-9862/
Öppna filen
Dokument, 2015-06-11

Rösta nej 16 Juni

Sverige måste sätta stopp för det nya förslaget till regler för ekologisk produktion. Det förslag Jordbruksministrarna ska rösta om den 16 juni riskerar att begränsa den ekologiska produktionen, dess miljönytta och mervärden för en levande landsbygd och ökad sysselsättning.
Öppna filen
Remissvar till KRAV, 2015-03-30

Synpunkter på översynen av Kravs-regler

Öppna filen
Nyhet 2015-01-15

Lönar sig KRAV-certifieringen?

Visa nyhet
Nyhet 2014-12-17

Kompromissförslag om ekoregler gick inte igenom

Osäker framtid för kommisionens nya ekoförordning
Visa nyhet
Visa fler träffar