Gotland


Ordförande
Ingemar Lundqvist, Klintehamn
0498-246034, 0704- 24 60 34
Skicka e-post

Kassör
Evert Nyström, Romakloster
0498-540 00, 070-625 86 41

Sekreterare
Paula Cederberg, Visby
0737025740

Ledamöter
Gunnar Bolin, Gotlands tofta
070-81 92 606, 0498- 26 65 78

Erik Kallings, Visby

Valberedning
Ulla Johansson, Romakloster
0498-505 32, 070-6724820

Urban Kotz, Visby

Christina Mellberg, Romakloster
0498-20 38 30