Dubbelmoral i nitrit-frågan hotar den svenska Kravgris-produktionen

22 mars 2018
En av förra årets stora frågor för Ekologiska Lantbrukarna var att ta ställning till nitrit-tillsatser i KRAV-märkt kött och chark. Från ekobonde-perspektiv blir det lätt en kombination av marknads- och försiktighets-argument både för och emot.

Å ENA SIDAN står rapporter om mag- och tarmcancer kopplat till nitrit. Det kan också finnas marknadsmöjligheter i att kunna erbjuda ekologisk chark utan tillsatser. I ett vidare perspektiv handlar det också om trovärdigheten för KRAV, och med det merpriset för Kravmärkt mat.

Å ANDRA SIDAN argumenterar handeln för att nitrit behövs av hälsoskäl för att undvika bakterietillväxt som i värsta fall skulle kunna ge botulism. Och så länge handeln vägrar sälja svensk nitritfri Kravchark tvingas Krav-grisproducenterna konkurrera med den billigare EU-ekologiska grisproduktionen där nitrit tillåts, och där grisarna inte garanteras tillgång till bete och bökande i jorden utomhus. Detta innebär väldiga problem för Kravproducenterna och hotar hela utvecklingen av Kravmärkt grisuppfödning.

Frågan diskuterades och bereddes grundligt inom Ekologiska Lantbrukarna under 2017, och vi landade i ett remissvar till KRAV där vi förordade fortsatt förbud av nitrit i Kravmärkt chark.

IDAG SLÄPPER TIDNINGEN EKOLOGISKT LANTBRUK en granskning av nitrit i ekochark. Tidningen är medlemstidning för Ekologiska Lantbrukarna och landar i brevlådorna nästa vecka. Den ges ut av Publishing Farm som en fristående aktör. Granskningen de har gjort nu är så intressant att vi gemensamt valt att släppa artiklarna om nitrit-frågan i förväg.

Du hittar hela tidningens reportage om nitrit i chark här: http://www.publishingfarm.com/uploads/Nr22018Nitrit-reportage.pdf

JOURNALISTERNAS GRANSKNING visar nämligen att nitritfri dansk ekochark utan hälsoproblem säljs i Danmark, Sverige och övriga Europa. Handelns argument om hälsoskäl till att inte ta fram nitritfri svensk eko-chark, verkar falla platt. Samtidigt säljer de nämligen Tulips eko-chark som är helt nitritfri. Enligt granskningen handlar det snarare om att charken ska vara rosa och att kunna säljas med hög vattenhalt.

- Det här är väldigt intressanta fakta som kommer på bordet, och något vi i föreningen tar med oss i vårt vidare arbete på alla plan. Detaljhandeln och förädlingsaktörerna måste skärpa sig och sluta med den här dubbelmoralen om inte den svenska Kravproduktionen av griskött med alla dess mervärden ska slås ut helt av EU-ekologisk produktion eller import, säger Anders Lunneryd ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Fler nyheter